Agentomobildeal

Hur mycket kan man pruta på en begagnad bil hos en bilhandlare? Vilken typ av garanti erbjuds? Vi upplever att bilköparen står inför många svåra beslut i samband med ett bilköp. Mot bakgrund av detta har vi skapat ett premiumpaket av olika prispressade attribut. 

Du behöver inte vara bilhandlarproffs för att köpa en noga genomgången begagnad bil med goda villkor. 


En #Agentomobildeal innehåller även ett pressat pris på bilförsäkring och finansieringslösning. Bilen är noga kontrollerad och konditionsdeklarerad av våra mekaniker och bilen levereras till utsatt pris med ett års garantipaket. Läs mer om garantier här!

När du ser en av våra bilar som är märkt med #Agentomobildeal, vet du att bilen är leveransklar och att allt snack redan är fixat!

 

Agentomobasic

En bil som är märkt med #Agentomobasicbil har inte konditionstestats av våran verkstad och säljs utan någon form av garanti. Fordonet kostar alltid under trettiotusen kronor. Bakgrunden till detta upplägg är att det är inte helt ovanligt att vi emellanåt kommer över äldre bilar som godkänts hos ett svenskt besiktingsorgan och som håller sådan standard att vi upplever att den kommer stå sig väl i marknadens konkurrens och tjäna kommande ägare väl. Ett tips! -Tänk på att kolla igenom bilen och dess funktioner såsom Ac-anläggning, sätesvärmare elhissar och andra väsentliga funktioner som är viktiga för dig. Detta för att bilen skall passa dig så bra som möjligt i många år framöver.


Påställningsavgift

Alla våra fordon är avställda och säljs exkl. vägskatt/påställningsavgift. Detta innebär att köparen är skyldig att betala den del av vägskatten som debiteras i samband med påställning av fordonet och Transportstyrelsen skickar en faktura med erfoderlig avgift till den adress där man är folkbokförd. Har du frågor kring detta, tala med din säljare.